25 июл 2019

Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017.

☾✯Айхан ✯☽
0:30
16 КОММЕНТАРИЕВ
☾✯Айхан ✯☽
☾✯Айхан ✯☽
Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. 11.02.2017.Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub.
Bek Ba
ETO NECHEGO NE DOKOZIVAYET NECHEGO NE PONYATNO PROSTO VIDEOROLIK NEBOLE
самир гусейнов
самир гусейнов
их проста там закрыли и под дверям стоят мусара и а они там сидят галодный мужыки я верю и за этого гондона лапшина наши люди унижается.
Taqet Mahmudov
Taqet Mahmudov
Ruslar kımı koncını mıllet hec yerde yoxdu her cur qehbelık gelır ellerınden arvadları onun bunu. Altında yatır özlerını kışı hesab edırler
xalid abuzer
xalid abuzer
Biride Moscovada tutmuwdular bu gun
Вусал A
Вусал A
Орда 200 Азербайчанлы олмайыб 199 олуб Е бесдирин ее. Киши олун киши кими бура дуз информация йерлешдирин. Ганачагыныз мерифетиниз олсун. Рейтинг пул хатиреси учун чамматы гызышдырмайын. Причём здесь Лапшин?!! ОМОН тутса иди бу инсаннары хеч кимин духу чатыб бу ролики чеке билмезди. Ахыллы олун а бала озунузу бесдирин гулдурдуз. Йох бир 5 гундур ач-суз галыблар орда.
Саша ))))
Саша ))))
гулмалиди? яхшы сан баша сал горак 200 Азербайджанлы бир спорт залда нейлайир бу видда озу да россияда бир бирини танымыйан!миллатин гавнуну санади алыб чырырлар кима гилейнала биларсан?сан ман кимик орда йери галса!кимди бизи ешидан!инанмысан ки руслар буну едар?озу да ман инанмырам ки буну ялныз дарбандда едиблар русун чох йеринда ола билсин башга формада! озуна хормат гоймайана хеч кас хормат гоймаз! довлатимиз чмоду миллати да елади чмо йохса лотуйла чмо йола гетмазди
Вусал A
Вусал A
Гагаш ОМОН тутанда бахмыр не довлете не миллете. Хаиш едирем довлетимизи техгир етмийесиниз. Сиз сайдыз гордуз орда 200 Азербайчанлы вар? Хардаса ешитдиз ки, Лапшине горе тутулублар? Гелин савадлы йанашаг хаиш едирем.
Саша ))))
Саша ))))
ела аз чох баша душдуйума гора аминам ки бу беладир хемиша да бела олуб Азербайджанла арасында наразылыг олан кими миллати инчидирлар!Маним хеч саймагым лазым дейил 200 олмасын лап бир Азери олсун демали 3-4 нафарин хугугу позулса хеч агзымызы да ачмайаг хела?гурбан да версак олар!гарак минимиз гырылаг ки наса балка сасимиз чыхсын?сан мана хела сайдан данышырсан! озу да ман сечмамишам биздаки режими ман хела власт танымырам о санин хокуматинди! бир да ки корректни ол савадла янашаг на билим на савадын вар йох билмирам горурам амма озуну савадлы сайырсан чох яхшы амма хемиша ойран
ELÇHIN M
ELÇHIN M
Bəs niyə belə az adam tutub saxlayiblar
Zaur Heybetov
Zaur Heybetov
Diyən yoxdurku Azerbaycan inkişaf edirsə bu qədər millət nə gəzir orda. Baxandada görünür ki hamsı fəhlədi
Вусал A
Вусал A
Гагаш 17 илди йашайырам Сибирде. Инан постоянно беле рейдлер олур. Бурда лапшинник бир иш йохдур валлах. Буну бу ролики рейтинг хетрине гойублар бурда. Ахтар тап гор Лапшин тутуланнан бери беле бир хебер вар хансыса сайтда? Елбетде ки, йохдур. Аг йаландыр!! Газанч мегседи иле беле башлыг йазыб ролик йерлешдирирлер. Галды ки, власта. Мен сеннен власт давасы доймедим. Садече довлетимизи техгир етме дедим. Довлетимизи ерменилер техгир еде билер биз Азери турклери йох.
Bi İsmi İlahi
Bi İsmi İlahi
.
Нурик Шекинский
Нурик Шекинский
Бу ролики рейтинг хетрине гойанын беленчи лап чишилийине мен чечирим.
Саша ))))
Саша ))))
инди гордун ки бу белади хела 400 дейирлар
Вусал A
Вусал A
Ай брат лап 500 десиннер. Бу о демек дейил ки, бу инсаннары Лапшине горе тутублар.. Инан беле шехслери хер гун хер саат тутурлар. Бирде ки, гардаш гунах озлериндеди. Еллери гелмир 3.200 рубль патент одейиб ишлемейе. Оннан елаве дейирлер 90 гуннен сонра чых гет олкене ве бура 90 гун ейаг басма. Оннан башга 90 гун кечир гетмирлер оз евине-ешийине чорек пулунун хетри учун. Беле олур ки, буннары бир йере йыгырлар. Ве йахуд да дейир штрафыны оде гет одемек истемир. Нейнесин онда рус копек оглу?! Десин гет кеф еле?

Раскадровка

Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017.
Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017. Видео: Rusiyadan "anti-Lapşin" əməliyyatı. Dərbənddə 200 azərbaycanlı tutulub. 11.02.2017.